Jobba utomlands under Coronapandemin – nu och i framtiden

Coronaviruset och den globala pandemin som följde, har lett till att företag över hela världen har fått tänka om och göra stora förändringar när det kommer till affärsverksamheten. Då social distansering och restriktioner rådande folksamlingar har gällt under de senaste månaderna har flera företag tagit beslutet att införa jobb på distans. Anställda över hela världen har satt upp egna hemmakontor och anställnings- och onboardingprocesser har förflyttats till digitala plattformar online. Många företag började nyligen långsamt tillåta anställda att komma tillbaka till kontoret några dagar i veckan, men sedan slog en andra coronavåg till i Europa och fallen började öka i de allra flesta länder igen. Coronaviruset och de tillhörande åtgärderna för att minska spridningen har nu blivit vardag för de flesta, och något vi måste stå ut med tills det finns ett vaccin eller en annan effektiv behandling. 

I den här artikeln vill vi belysa hur företag sköter processer som flytten till utlandet, jobb hemifrån, anställning och onboarding och hur dessa processer kan utvecklas i framtiden. Vi kommer också dyka ner i hur statistiken ser ut och vilka åtgärder som tas i några av de europeiska länder där våra kunder har kontor. 

Hur sköter företag rekrytering, onboarding och flytten utomlands just nu? 

Rekrytering och anställning

jobbar hemifrån pga coronavirusetDe flesta av våra kunder har anpassat sina rekryteringsprocesser efter Coronapandemin. I början av pandemin såg vi till exempel att antalet nya rekryteringar minskade, något som var väntat då företag över hela världen var osäkra på hur situationen skulle utspela sig och därmed valde att sätta ett temporärt stopp för rekrytering. Det många oroade sig över var hur viruset skulle påverka mobiliteten både kort- och långsiktigt, samt vilka potentiella ekonomiska konsekvenser som kunde utspela sig i framtiden. Något som förblev oförändrat var dock människors driv efter att nå nästa steg i karriären och utforska nya möjligheter i världen, våra kandidater har nämligen aktivt letat efter nya möjligheter utomlands och vi har fått många frågor gällande hur rekryteringsprocessen ser ut under en pandemi. 

Nu, några månader senare, har vi sett flera företag komma igång med sina rekryteringsprocesser igen. Och arbetsgivare över hela världen har insett att detta är en situation där ingen vet när vi kommer kunna gå tillbaka till en “normal” vardag, det är därmed bättre att försöka anpassa rekryteringsprocessen till det rådande läget. Den traditionella rekryteringen har därmed ersatts av en virtuell version och på detta sätt kan processen fortgå medan både rekryteraren och kandidaten håller sig säkra. 

Den initiala fasen av rekrytering, det vill säga granskande av CV och telefonintervjuer, har inte förändrats alls. Men när det kommer till intervjuer som tidigare hölls ansikte mot ansikte, är detta en process som numera sker online. Flera HR-avdelningar har tvingats implementera ny teknik och lära sig nya program för att kunna sköta dessa digitala intervjuer. Det intressanta är att dessa tekniska plattformar och onlineprogram har varit tillgängliga i flera år men det är under de senaste månaderna som man har kunnat se en rejäl ökning när det kommer till hur många som använder dem. Ett exempel på ett företag som har anpassat sig efter dagens samhälle och sköter all rekrytering online, är Webhelp. Allt fler företag har dessutom valt att använda sig av sociala medier (Linkedin och Instagram är populära alternativ) för att hitta nya potentiella anställda och sköta rekryteringen därifrån. 

I en nyligen publicerad rapport från Jobvite,How Recruiters are Adapting to a World of Remote Recruiting”, kan vi läsa av några nyckeltal som bekräftar vad som sagts i informationen här ovan:

 • 84 % av de team som sköter talangförvärv har anpassat sina processer så att de ska funka på distans. 
 • 46 % av de tillfrågade lägger ut jobbannonser på sociala medier för att rekrytera nya talanger, inklusive på LinkedIn, Facebook och Instagram.
 • 80 % av de tillfrågade kör intervjuer via videolänk.
 • 73 % av de tillfrågade använder sig utav video- och onlinemöten för att underlätta intervjun och onboarding-processen. 
 • 55 % av de tillfrågade ringer fler telefonsamtal än tidigare.

Allt som allt har rekryteringsprocessen online visat sig vara betydligt snabbare än den traditionella processen, vilket innebär fördelar för både kandidater och företag. 


Onboarding-processen 

Utöver rekryteringen och anställningsprocessen hos företag, har även den traditionella onboardingen förflyttats till en virtuell process under de senaste månaderna. Att välkomna nyanställda virtuellt är ett helt nytt koncept för många företag och flera arbetsplatser försöker fortfarande lista ut hur de kan göra det så smidigt som möjligt för nya kollegor. Till skillnad från den traditionella processen krävs det bland annat mer planering och mer struktur för att få allt att gå som på räls när det sker online. Två företag som vi samarbetar med kör numera med en virtuell onboarding för sina nyanställda, Transcom erbjuder en Coronasäker onboarding online och Webhelp levererar arbetsstationer som de anställda kan använda hemma. 

Trots den nya digitala metoden är det fortfarande viktigt att företagen kommunicerar hur deras arbetskultur ser ut, vad de har för mål och framtidsplaner, samt vilka visioner de ser för de anställda. På så sätt är det enklare för anställda att identifiera sig med organisationen och känna att de har ett syfte. Om du känner att en online onboarding process känns en aning övermäktig kan du spana in den artikel vi skapat specifikt för att hjälpa dig igenom processen.   


Distansjobb

man jobbar hemifrånOm vi tittar noggrannare på hur lediga tjänster ser ut hos de företag som vi jobbar med, ser vi att många fortfarande låter sina anställda jobba hemifrån. Hos vissa är det redan nu bestämt att distansjobb kommer ske fram tills årsskiftet och även efter det. Detta arbetssätt gäller för alla nyanställda som fortfarande är skyldiga att flytta till ett nytt land, men många företag erbjuder dem dock möjligheten (infört eller inte av regeringarna) att arbeta på distans från sina nya hem. Fujitsu, ADAC, och Sitel är tre företag som erbjuder denna möjlighet tills pandemin visar bättre siffror och de kan öppna upp sina kontor igen. Andra företag, som Babymarkt, erbjuder digital onboarding och möjligheten att jobba hemifrån från ditt hemland, om du inte har möjlighet att flytta utomlands på grund av reserestriktioner. 

Hur kommer distansjobb att utvecklas inom den närmsta framtiden?   

Coronautbrottet har naturligtvis påverkat ökningen av anställda som arbetar hemifrån i EU (jämfört med de 9 % under 2019). Dock finns det flera bidragande faktorer gällande hur distansjobb kommer utvecklas i framtiden. En av de största skillnaderna är hur mentaliteten till distansjobb har förändrats de senaste månaderna. Oavsett hur lång tid det tog för anställda att vänja sig vid det nya arbetssättet, har många insett att de faktiskt kan jobba lika effektivt även när de inte sitter på ett traditionellt kontor, och att de kan sköta alla tekniska bitar på egen hand. Managers och chefer har också fått ökat förtroende för detta tillvägagångssätt och upplever att distansjobb är minst lika framgångsrikt som att gå till en arbetsplats, trots att de fortfarande finns vissa utmaningar och brist på erfarenhet inom denna nya arbetsmodell. Ett exempel är i en studie där 1 000 företagsägare av små eller medelstora organisationer, och beslutsfattare bosatta i 19 städer runtom i Storbritannien,  rapporterade att nästan ett av tre (29 %) små och medelstora företag planerar att öka det flexibla arbetssättet efter pandemin. (Smith, 2020). 

Sammanfattningsvis är det säkert att anställda, arbetsgivare och regeringar kommer få anpassa sig efter en ny arbetsmodell. En version är en kombination av distansjobb och att ha möjligheten att gå till kontoret, men att då vara extra noga med handhygien och social distansering. Som nämnt vill många av de kunder vi jobbar med på Workwide, att nyanställda ska flytta till det landet som kontoret är i. På så sätt kan de nyanställda fortfarande uppleva hur det är att bo och jobba utomlands och få en liten dos äventyr trots dystra tider, medan företagen arbetar för att säkerställa en säker arbetsmiljö.   


Utlandsflytt

man går med munsskydDå de flesta jobb du hittar hos Workwide fortfarande kräver att du som kandidat omlokaliserar eller flyttar till ett nytt land, garanterar vi och våra kunder att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder tas för att försäkra en säker flytt och ankomst. Vissa företag har till och med stärkt sitt stöd i denna process, för att kunna följa de indikationer som folkhälsovården ger ut. Uppvisande av ett negativt Covid-19 test, eller en karantänperiod för nyanställda som flyttat till det nya landet, kan till exempel vara ett krav. Ingen av våra kunder kommer riskera de nyanställdas hälsa. 

Sedan Covid-19 bröt ut har de flesta företag ändrat sina tillvägagångssätt när det kommer till att ta emot nyanställda från andra länder. Enligt en enkät från PWC Global Mobility – Pulse survey har hälften av alla företag som deltog till och med förbättrat sina omlokaliseringspaket, även om de nu tillåter anställda att börja jobba hemifrån. I dessa omlokaliserings- eller flyttpaket kan det bland annat ingå flygbiljetter, tillfälligt boende, att företaget täcker medicinska kostnader och stöd för efterlevnad. 

Övriga tankar som företag delade med sig av i enkäten gällande omlokalisering av nyanställda, var bland annat: 

 • “Möjligheten att jobba flexibelt eller från en annan plats finns för de anställda som blivit “strandsatta” på grund av stängda gränser.”
 • “Vi undersöker möjligheterna för anställda att börja jobbet från sitt hemland och bedömer möjligheter till distansjobb från fall till fall. Detta kommer endast vara tillfälliga lösningar.“
 • “Vi arbetar virtuellt men endast tills gränser öppnas och utegångsförbud upphör.”
 • “Om anställda har bett om att få jobba på en annan plats har vi inte täckt några kostnader, endast varit stöttande i begäran.”
 • “Vi har ersatt bidragskostnader för medlemskap till gym med kontantbidrag när gymmen varit stängda.”

Som det framgår kräver nästan alla företag som söker efter internationell talang, att nyanställda ska flytta för det nya jobbet. Vilket vi tycker är bra, det är det du som kandidat och besökare av Workwide.se är ute efter! De är dock villiga att erbjuda ett mer flexibelt tillvägagångssätt med tillfälliga lösningar likt distansjobb, för att säkerställa att alla arbetar i en säker miljö. Sammanfattningsvis medger även dessa företag att deras omlokaliseringsprogram numera är anpassade efter pandemin och fokuset ligger mer på de anställdas välbefinnande samt hur de kan vara mer kostnadseffektiva som företag. 


Hur kommer processen för utlandsflytt se ut i (en nära) framtid?

Utöver resultaten från enkäten nämnd ovan, delade de deltagande företagen även med sig av tankar och prognoser gällande hur den globala pandemin kommer påverka omlokaliseringsprocessen i framtiden: 

 • “Vi förväntar oss att ha lika många anställda som jobbar internationellt men kanske på ett annat sätt.”
 • “Jobbresor kommer minska men långsiktiga uppdrag kommer öka.” 
 • “Att rörligheten mellan länder har minskat är temporärt. Det kommer troligtvis vara möjligt att resa mer inom ett år eller ett och ett halvt år.”
 • “Jag tror att detta kommer att förändra hur vi ser på var ett arbete ska utföras, vilket kan innebära en minskning av vissa rörelsetyper och en ökning av andra.”

När vi tittar på våra kunder och deras ständiga behov av flerspråkig talang, är vi övertygade om att jobb utomlands för svensktalande alltid kommer finnas, men nu med ett digitalt fokus. Vi tror även att den entusiasm och lust för att flytta utomlands för att bo och jobba, som vi ser hos de kandidater som söker jobb utomlands via vår sida, inte kommer försvinna. Trots en andra våg av utbrott från Covid-19, får vi fortfarande in ansökningar från kandidater från hela Europa, och vi förväntar oss inte att situationen kommer förändras inom de kommande månaderna. 


Nya beteenden och nya normer

Som tidigare nämnts lär en ny arbetsmodell där jobb hemifrån kombineras med jobb på kontor några dagar i veckan, bli en ny vardag för många (och är redan det för vissa). Detta är det arbetssätt som förväntas stanna kvar även efter pandemin är över. Det har också blivit tydligt att nya beteenden och attityder har skapats under de senaste månaderna, anställda är bland annat mer medvetna om hur deras arbetsplats är utformad och saker som att ha en ren arbetsyta och att vara distanserad från kollegor, är en prioritet och ständig angelägenhet. Arbetsgivare måste därmed ta sig an ett mer flexibelt tillvägagångssätt på arbetsplatsen för att kunna försäkra att de anställda har en trygg och bra arbetsmiljö, samt skapa mer motståndskraft för verksamheten i framtiden. 


Begränsningar för inträde, åtgärder för isolering och ökat inträde i EU-länder 

För att kunna informera dig om de flytt- och omlokaliseringmöjligheter som tillåts i de europeiska länder där våra kunder är lokaliserade, har vi listat några av de nuvarande begränsningarna och isoleringsåtgärder som gäller. (Uppdaterad den 05-03-2021).

De restriktioner som sattes in för att förhindra spridningen av covid, har gjort det svårare för människor att röra sig mellan länder. Då vi på Workwide Group vill hjälpa kandidater och förbereda dem inför hur en framtida omlokaliseringsprocess kan se ut, har vi tagit fram 4 nyckelaspekter att ta hänsyn till innan du flyttar till ett nytt land: 

 • coronaviruset målDu kan behöva visa upp ett negativt Covid-19 test när du anländer: Något som blivit alltmer vanligt för länder i Europa är att du måste kunna visa upp ett negativt coronavirus-test när du anländer. Detta kan dock endast gälla om du reser från ett specifikt område med många drabbade. Var noga med att kolla upp vilka restriktioner som råder och läs igenom säkerhetsprotokoll som gäller när utlänningar anländer i det land du ska flytta till, så du har koll på hur landet gör för att minska spridningen av Covid-19. Du kan även behöva ta ett test i ditt hemland eller på flygplatsen när du anlänt i det nya landet.

 

 • Du kan känna dig isolerad eller behöva sitta i karantän den första tiden: Vardagen har förändrats rejält i de allra flesta länder sedan covid-19 kom in i våra liv, och det kommer förmodligen ta ett tag innan allt är normalt igen. Detta betyder även att livet som utlandssvensk kommer vara annorlunda. Idag är det till exempel svårare att träffa vänner när du anländer utomlands då det finns restriktioner likt social distansering. Dessutom finns det inte alltid möjligheter för din familj och dina vänner att hälsa på dig inom en nära framtid då det råder flera reserestriktioner.

 

 • Att skicka dina tillhörigheter kan ta längre tid än vanligt: En annan sak att ha i åtanke är att du kan behöva vara extra tålmodig om du ska skicka tillhörigheter som du vill ha med dig i flytten från ett land till ett annat, under denna period. Många företag har för tillfället inte samma kapacitet att frakta saker via flyg samtidigt som priserna stiger i och med flygavbokningar och andra begränsningar.  Vårt råd är att du reser med endast det nödvändigaste nerpackat i din resväska och bestämmer dig för att få allt annat skickat senare när det råder mindre begränsningar.

 

 • Lokala restriktioner kan skilja sig – vet du hur läget är? Vidare är det viktigt att du tar reda på vilka lokala restriktioner som gäller i landet du ska flytta till. På så sätt kan du undvika att hamna i trubbel med den lokala polisen eller få böter. Reglerna som gäller kan variera ganska signifikant mellan länder så se till att du är uppdaterad och känner till de senaste bestämmelserna. Några frågor som det kan vara bra att känna till svaret på är:
  1. Måste du ta ett coronavirus-test och sitta i karantän tills du får ditt resultat?  
  2. Finns det några lokala restriktioner gällande hur du får resa? 
  3. Måste du ha på dig en mask inomhus/utomhus?  
  4. Hur ser reglerna ut gällande social distansering?  

Spana in tabellen nedan för att se vilka restriktioner som gäller samt vilka åtgärder du måste ta angående karantän/isolering beroende på vilket land du ska resa till (på engelska):

Country Entry restrictions Quarantines/Isolation measures Heightened admission
Cyprus
 • The Cyprus government categorizes countries according to their epidemiological situation (e.g. Category A, B and C), with Category A being the most favorable.

 

 • Citizens. The entry rules for citizens, permanent residents, temporary residents and work visa/permit holders are tied to the jurisdiction from which their travel originates. For more information, and to learn more about the Cyprus Flight Pass process, click here.

 

 • Permanent residents. See above.

 

 • Temporary residents and work visa/permit holders. See above.
 

 • Duration. Travelers entering from
  Category grey countries are required to quarantine for 14 days upon arrival. They may end their quarantine period before the 14-day period has ended,
  provided they take a second COVID-19
  test (taken typically on the 10th day in
  country) and test negative.

 

 • Location. Depending on the purpose of the visit, the self-isolation location may be a private location (e.g. residence) or a location designated by the authorities.
 

 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers entering from Category orange and red countries must carry a certificate
  confirming that they tested negative for COVID-19 issued no more than 72 hours prior to their flight

 

 • Post-arrival COVID-19 testing. Travelers entering from Category green countries must take a free polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test upon arrival. Those arriving from Category red countries must get tested for COVID-19 upon arrival, at their own expense.

 

 • Health screenings on arrival. Travelers are subject to thermal camera screenings and random health screenings.
Czech Republic
 • Citizens. Citizens, permanent residents, temporary residents, work visa/permit holders and business visitors may enter the Czech Republic subject to current entry restrictions. See comment further down.

 

 • Permanent residents. See above, and comments further down.

 

 • Temporary residents and work visa/permit holders. See above, and comments further down.

 

 • Comments. Foreigners, regardless of nationality and place of departure, may only enter the Czech Republic for essential reasons. Travel for work, business, or to reunite with family members are considered essential.
 

 • Duration. Travelers entering from dark red or red jurisdictions must self-isolate until they receive a negative result for a PCR COVID-19 test taken after their arrival in the Czech Republic.

 

 • Location. Isolation can be completed at private accommodations

 

 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers may be required to get tested for COVID-19 prior to travel, depending on the country from which they are departing, and their recent travel history

 

 • Post-arrival COVID-19 testing. Travelers may be required to get tested for COVID-19 after
  entry to the Czech Republic (either within five days of arrival, or as of their fifth day in country), depending on the country from which they are departing, and their recent travel history. Health screenings on arrival.

 

 • Registrations. Prior to arrival, travelers entering from dark red, red, and orange jurisdictions must contact the relevant regional
  hygienic station (which is determined by the location from which the travelers departed) by completing an electronic form, which is available here.

 

 • Health insurance. Travelers must have health insurance. For individuals entering for work, their sponsoring (host) companies are responsible for ensuring that foreign workers have health insurance
Greece  

 • Citizens. Greek citizens, permanent residents and holders of residence permits to Greece are permitted to enter this
  jurisdiction.

 

 • Permanent residents. See above.

 

 • Temporary residents and work visa/permit
  holders. See above.

 

 • Comments.  EU/EEA and Schengen country citizens are allowed to entry to Greece.
 • Duration. All travelers entering Greece (regardless of nationality) are subject to heightened admission requirements and quarantine. Travelers entering Greece from any country, including EU countries, must quarantine for seven days (or less if their stay in Greece is less than seven days).

 

 • Location. Quarantine may take place in a private residence or another suitable accommodation, as long as it matches the address listed on the PLF declaration form.
 • Pre-travel COVID-19 testing. All travelers are required to have a negative polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test certificate that was issued in English, and at most 72 hours before arrival.

 

 • Health screenings on arrival. All
  travelers, regardless of nationality, will
  be subject to COVID-19 sample testing on arrival

 

Ireland  

 • Citizens. There are no restrictions on Irish citizens traveling into Ireland.

 

 • Permanent residents. There are no restrictions on permanent residents
  traveling into Ireland who hold valid permission.

 

 • Temporary residents and work visa/permit holders. There are no restrictions on those who hold valid permission to enter Ireland
 

 • Duration. All travelers are required to isolate for 14 days upon arrival. Those who test negative for a PCR COVID-19 test five days after arrival may leave quarantine.

 

 • Location. A mandatory designated facility is being introduced for travelers from certain jurisdictions (similar to those listed above), as well as travelers who do not provide proof of a negative PCR COVID-19 test on arrival.
 • Pre-travel COVID-19 testing. All travelers must produce a negative polymerase chain reaction (PCR) test result, issued no more than 72 hours before arrival

 

 • Declarations. An online Passenger Locator Form must be completed by all new entrants into Ireland detailing where they will isolate/quarantine after arrival.

 

 • Comments. Failure to carry proof of a negative COVID-19 test, or to complete the Passenger Locator Form can result in a fine of up to €2,500, or 6 months imprisonment.
Latvia  

 • EU borders have reopened. The Schengen borders have been closed since 17 March 2020 to all foreign nationals except (1) EU citizens and their family members (including citizens of the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, Andorra, Monaco, and Switzerland), long-term residents, diplomats, crossborder, healthcare workers, and people transporting goods, and (2) nationals of jurisdictions that are on the European Commission’s list of safe jurisdictions.
 • Self-isolation is required for individuals who have arrived to Latvia from affected area with a cumulative indicator that is above 50.
N/A
Malta
 • Restrictions on air travel have been lifted as of 15 July 2020.
 

 • Quarantine is obligatory for travelers coming from specific jurisdictions. See the following for more information: https://deputyprimeminister.gov. mt/en/health-promotion/covid19/Pages/travel.aspx.

 

 • All new entrants will be subject to health and medical screening and asked to fill in a passenger locator form, which will enable the health authorities to trace them swiftly should the need arise. Further details about passenger locator forms should be sought from the public health authorities.
N/A
Poland  

 • Entry restrictions apply to nationals of all non-EU/EFTA (European Free Trade Agreement) member states with limited exceptions
 • Many travelers will be required to self-isolate for 14 days. Exceptions: EU/EEA/Swiss citizens and their family members etc.
N/A
Portugal  

 • Entry to Portugal by land has been permitted since 1 July 2020.

 

 • International flights into Portugal are permitted from the following locations: European Union (EU) countries, Schengen member states (Liechtenstein, Norway, Iceland and Switzerland) and the United Kingdom.
N/A N/A
Spain
 • Citizens. Citizens, permanent residents, temporary residents, and work visa/permit holders may enter Spain.

 

 • Transit. Transit through Spain is only permitted if the traveler is: (1) a citizen of, or has a residence visa/permit issued by, an EU, EEA or Schengen member state, Andorra, Monaco, San Marino or the Vatican, and (2) en route to the country that issued the residence visa/permit.
 • Duration. Travelers entering Spain are not required to quarantine.

 

 

 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers entering from countries with high COVID-19 infection rates must present a negative polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test certificate, issued no more than 72 hours prior to travel.

 

 • Declarations. All travelers must complete an online declaration prior to travel. For more information, click here.

Source: (Bertolino, 2020)

 

stay safe coronavirusetHittar du inte landet du vill kolla upp? Via https://reopen.europa.eu/sv  (på svenska) en hemsida skapad av Europeiska Unionen kan du hitta information som uppdateras dagligen gällande reserestriktioner inom EU.

 

Vi anser att det är väldigt viktigt att uppdatera dig om läget på den internationella rekryteringsmarknaden, hur anställnings- och onboardingprocesser har förändrats och hur våra kunder har anpassat sig efter distansjobb och omlokaliseringar. På så sätt har du alltid koll på läget och vet vad du har att vänta dig. Vi rekommenderar också att du håller ett öga på vår sida med lediga jobb då vi regelbundet lägger upp inspirerande jobbmöjligheter hos internationella företag. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande coronaviruset och din internationella karriär. Vi finns här för att hjälpa och guida dig i din jakt på ett drömjobb utomlands! Skicka ett meddelande med alla frågor du har.