Bo och jobba i Lettland

Bo och jobba i Lettland

Det finns flera fördelar med att söka arbete och boende i Lettland. Du har nära hem till Sverige, de flesta pratar engelska i landet och att bo där är ofta billigare än i Sverige. Med ett bra handels- och affärsavtal mellan länderna är svenskar ofta en uppskattad arbetskraft i Lettland.

Svenska jobb och företag i Lettland Lettland 

Om du vill arbeta i Lettland kan du gå tillväga på två olika sätt. Antingen kan du arbeta för ett svenskt företag eller organisation som finns i, eller kan sända dig till, Lettland. Det andra alternativet är att själv söka bland lediga jobb i landet, till exempel via internet. Bäst chans har du om du söker bland internationella eller svenska jobb i landet, då inte alla i Lettland talar flytande engelska.
För dig som är intresserad av att flytta till Lettland för att arbeta där finns det en hel del svenska och svenskrelaterade företag och organisationer. Några exempel är Nordea, Handelsbanken, H&M, Ericsson och Scania. Du kan också välja att arbeta inom ett flertal andra områden, så som restaurangbranschen, hotellbranschen och kundtjänstbranschen. Idag finns det även ett stort behov av arbetskraft inom IT-området och ingenjörsområdet. Behovet av dessa yrkesgrupper antas dessutom komma att öka i landet i framtiden, vilket gör att har du utbildning inom dessa områden finns det goda möjligheter att få ett jobb. Många av jobben som finns är centrerade till och belägna i och omkring huvudstaden Riga, där även nästan hälften av landets befolkning bor.

Regler för arbetstillstånd

Då både Sverige och Lettland är medlemmar i EU krävs inget specifikt arbetstillstånd för att få arbeta i Lettland. För att detta ska gälla behöver du dock vara medborgare i ett av de 28 EU-länderna. Så även om du bor i Sverige men endast har ett medborgarskap från ett utomeuropeiskt land så gäller andra regler. Om du ska arbeta längre än 90 dagar i landet kan du behöva registrera dig hos landets myndigheter och kunna uppvisa ditt anställningsavtal.

Utbildning innan och under din vistelse i Lettland

Med goda kunskaper i engelska kan du komma långt på arbetsmarknaden i Lettland. Specifika regler kan dock gälla för yrkesgrupper som kräver legitimering, så som läkare eller advokater. Om du är utbildad inom grupper som polis, domstol, försvar eller statsförvaltning krävs det att du är medborgare i landet för att kunna få arbeta inom dessa områden.
Trots sina engelskkunskaper kräver många arbetsgivare i Lettland att du bör kunna någorlunda bra lettiska och/eller ryska. Om du inte söker dig till ett svenskt eller internationellt företag kan det därför vara bra att öva upp dig på dina kunskaper inom dessa språk innan du flyttar till landet. Det finns också goda möjligheter för dig att studera i Lettland, för dig som till exempel vill studera något av de önskade språken på plats. Ett av de stora universiteten i landet heter Riga Stardin University som erbjuder utbildning i språk. Du söker då direkt till det universitet du vill studera på. Om du är intresserad så går det att läsa mer om deras undervisning och vad de har att erbjuda vad gäller språkundervisning på respektive universitetets hemsida, eller kontakta dem direkt för att få mer information.

Språk och handelsrelationer

Sverige och Lettland har en god handels- och affärsrelation. Faktum är att Sverige överlag är ett starkt varumärke i denna delen av Europa. I och med att länderna har liknande företagsklimat och goda engelskkunskaper har flera svenska företag valt att etablera sig i Baltikum, däribland i Lettland, eftersom arbetskraften är billigare i denna delen av Europa. Idag är det dock vanligare att personer från Baltikum kommer till Sverige för att arbeta här än tvärtom, vilket har hjälpt till att stärka bandet mellan Sverige och Baltikum. De allra flesta i Lettland talar och skriver idag god engelska, som nämnts ovan. Däremot kan kunskaperna i engelska hos medborgarna vara bristfälliga i mindre städer och orter i landet, där endast lettiska och ryska talas.

Hitta ett boende i Lettland

Det finns flera olika möjligheter att hitta ett boende i Lettland om du tänker flytta dit. Du kan till exempel söka dig fram efter hyreslägenheter via internet. Du kan också välja att köpa en bostad om du har tänkt dig att stanna en längre tid. Om du åker dit som utsänd genom ett svenskt företag så är de ofta behjälpliga med att hitta en bostad åt dig. Standarden på bostäder i Lettland kan variera kraftigt, så det rekommenderas att du själv är på plats för att kunna se lägenheten innan du bestämmer dig för den. Generellt sett finns det fler tillgängliga bostäder i Lettland än i Sverige, och de är många gånger även billigare än här i Sverige.

Annat bra att veta om att vara svensk i Lettland

Om du flyttar till Lettland för att jobba gäller såklart den lettiska lagstiftningen för dig. Likaså är den lettiska skatten. I Lettland är skatten relativt låg och ligger idag på 24 %. Var dock beredd på att lönerna i landet oftast är lägre än i Sverige, men å andra sidan är det generellt sett billigare att bo och leva där än i Sverige.
Lettland är, i förhållande till Sverige, ett fattigt land. Betydligt fler än i Sverige är arbetslösa där. Trots detta har landet hämtat sig efter de turbulenta ekonomiska åren under 1990-talet, och är idag ekonomiskt starkare än någonsin. Barn, ungdomar och yngre vuxna lever idag samma sorts liv som i övriga europeiska länder.
Lettland må inte ligga så långt ifrån Sverige, men att flytta och bosätta sig i ett helt nytt land kan vara omvälvande, särskilt om inte engelska språket är ett officiellt språk i landet. På sajten Svenskar i Världen kan du prata med andra svenskar som är bosatta i landet och ta del av deras erfarenheter. Där får du även viktiga information och länkar om till exempel ambassaden, evenemang i landet och andra nyheter.

Lettland