Östeuropa

Företagskultur i östeuropa

En viktig grundpelare för dig som är intresserad av att hitta ett jobb utomlands är att dels vara förberedd på det landets kultur och åsikt vad gäller utländsk arbetskraft som kommer till landet. Om en väldigt liten del av landet representeras av personer som kommer från utlandet och börjar jobba är det lätt att förstå […]

Bo och jobba i Östeuropa

Går man bakåt i tiden så kantades många av de Östeuropeiska länderna av problem av olika slag, bland annat ekonomiska och människorättsliga. Levnadsstandarden för många invånare var låg och skapade sämre förutsättningar än vad befolkningen i mer välställda länder hade. Historien är fylld av tragiska krigsår som har kostat länderna både resurser och personligt lidande. Under de […]