Bo och jobba utomlands

Bo och jobba på Irland

Irland är ett land med cirka 6,7 miljoner invånare, jämfört med Sveriges snart 10 miljoner spridda på en yta täckande 84 000 km² mot Sveriges 447 000 km². Klimatet på Irland är väldigt likt då säsongerna sker ungefär samtidigt och avsaknaden av pålitligt solsken under sommaren är densamma. Var redo att plocka fram paraplyet och […]

Bo och jobba på Gibraltar

Gibraltar är ett brittiskt territorium som ligger på den Iberiska halvön i sydvästra Europa. Med sin blygsamma befolkningsmängd på cirka 30 000 invånare kan det till en början kännas som att flytta till en stad och inte ett land. Men trots sin ringa storlek, egentligen bara själva Gibraltar-klippan, så hyser detta lilla land ett stort antal […]

Bo och jobba i Grekland

Att arbeta och bo i Grekland kan för många låta som en dröm. Svenskar har sedan långt tillbaka åkt till Grekland på semester, och vissa väljer att stanna där under en längre period. I samband med landets skuldkris under 2008 har möjligheten till jobb i landet blivit något sämre, men det beror självklart på inom […]