SVENSKAR OCH UTLANDSJOBB – EN INFOGRAFIK

Vi på Workwide.se har byggt en plattform för att svensktalande jobbsökare ska kunna matchas med spännande jobb i utlandet. Men hur vanligt är det att flytta utomlands och varför ska man göra det?

2015 flyttade 56 000 svenskar utomlands – ett nytt rekord. De mest populära länderna är Thailand, Malta och Portugal. Över 660 000 svenskar bor utomlands. Det är drygt 7 % av Sveriges totala befolkning – eller mer än hela Göteborg.

 

Källorna:

http://www.sviv.se/blog/2015/06/660-000-svenskar-bor-utomlands/ 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordmanga-svenskar-flyttar-utomlands

http://languageknowledge.eu/countries/sweden

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/arbetsgivarens-syn-pa-utlandserfarenhet_571165.html

https://www.saco.se/vara-fragor/rapporter/akademikers-utlandserfarenheter-och-inkomst/

Tadmor, C. T., Galinsky, A. D., & Maddux, W. W. (2012, July 23). Getting the Most Out of Living Abroad: Biculturalism and Integrative Complexity as Key Drivers of Creative and Professional Success. Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication.