Skatter och Lagar

Internationell arvs- och testamentsrätt

Att bo, leva och arbeta inom EU är idag en rättighet för alla EU-medborgare, och tack vare den fria rörligheten i EU är det lätt att förflytta sig mellan medlemsstaterna. Att flytta från ett land till ett annat i Europa är därmed ofta en enkel process och innebär inte så mycket mer administrativt arbete än […]

Medborgarskap

Vissa flyttar utomlands under en bestämd tidsperiod och återvänder till hemlandet inom något år, andra har inga planer alls på att återvända alls och bosätter sig permanent utomlands. För att kunna bosätta dig permanent i ett annat land behöver du ofta ett medborgarskap. Svenskt medborgarskap Som barn blir du automatiskt svensk medborgare genom födsel eller adoption. […]

Bo och jobba i Storbritannien efter Brexit

Brexit 2016 skedde en politisk händelse som fick hela världen att hålla andan och vända blickarna mot de brittiska öarna. Ingen undgick nyheten som delade människor i två läger, och som skapade diskussioner världen över. Inte minst den brittiska befolkningen delades i två tydliga sidor. Efter en tämligen jämn folkomröstning beslutades att nationen skulle kliva […]

Internationella skillnader på skattetryck

När du börjar planera din flytt utomlands undersöker du förmodligen allt från regler och lagar kring flytten till praktiska faktorer som boende och arbete. Du behöver förstås räkna på ekonomin och då gäller det att få en bra bild över kostnader kontra inkomster. Måttet Consumer Price Index (CPI) ger en fingervisning om landets levnadskostnader och […]

Svenska ambassaden – vad gör de?

En ambassad är en statlig organisation som en regering eller ett annat styrande organ etablerar utanför sitt land. Sveriges ambassader är med andra ord de inrättningar som sköter Sveriges diplomatiska arbete i områden som ligger utanför vårt lands gränser. Ambassaderna ansvarar för att sköta de diplomatiska kontakterna med landet som de är placerade i. Deras […]

Länderna med flest betalda semesterdagar

Påskhelgen betyder starten på våren och en välförtjänt semester för många svenskar. Men det finns utrymme att vara avundsjuk, det finns nämligen länder som har bättre semestervillkor. Redaktionen har tagit reda på vilka länder som har flest semesterdagar. Finland toppar listan över flest semesterdagar i världen med 30 dagar, enligt en sammanställning som konsultföretaget Mercer […]