Bo och jobba

Bo och jobba i Nederländerna

Nederländerna är en EU-medlem likt Sverige vilket innebär att du som svensk kan se fram emot en enklare flytt och integrering i arbetslivet. Landet har ungefär 17 miljoner invånare jämfört med Sveriges dryga 9 miljoner på en yta som endast är en tiondel så stor som Sverige (42 000 km² mot 447 000 km²) vilket […]

Bo och jobba på Irland

Irland är ett land med cirka 6,7 miljoner invånare, jämfört med Sveriges snart 10 miljoner spridda på en yta täckande 84 000 km² mot Sveriges 447 000 km². Klimatet på Irland är väldigt likt då säsongerna sker ungefär samtidigt och avsaknaden av pålitligt solsken under sommaren är densamma. Var redo att plocka fram paraplyet och […]

Bo och jobba på Gibraltar

Gibraltar är ett brittiskt territorium som ligger på den Iberiska halvön i sydvästra Europa. Med sin blygsamma befolkningsmängd på cirka 30 000 invånare kan det till en början kännas som att flytta till en stad och inte ett land. Men trots sin ringa storlek, egentligen bara själva Gibraltar-klippan, så hyser detta lilla land ett stort antal […]

Bo och jobba i Östeuropa

Går man bakåt i tiden så kantades många av de Östeuropeiska länderna av problem av olika slag, bland annat ekonomiska och människorättsliga. Levnadsstandarden för många invånare var låg och skapade sämre förutsättningar än vad befolkningen i mer välställda länder hade. Historien är fylld av tragiska krigsår som har kostat länderna både resurser och personligt lidande. Under de […]

Bo och jobba i Grekland

Att arbeta och bo i Grekland kan för många låta som en dröm. Svenskar har sedan långt tillbaka åkt till Grekland på semester, och vissa väljer att stanna där under en längre period. I samband med landets skuldkris under 2008 har möjligheten till jobb i landet blivit något sämre, men det beror självklart på inom […]

Bo och jobba i Lettland

Det finns flera fördelar med att söka arbete och boende i Lettland. Du har nära hem till Sverige, de flesta pratar engelska i landet och att bo där är ofta billigare än i Sverige. Med ett bra handels- och affärsavtal mellan länderna är svenskar ofta en uppskattad arbetskraft i Lettland. Svenska jobb och företag i […]

Bo och jobba i Kina

Bo och jobba i Kina Att bo och jobba utomlands någon gång i sitt liv är som bekant en upplevelse som vi rekommenderar alla och är bevisat fördelaktigt att ha på sitt CV. När det kommer till att bo, studera och arbeta inom Europa är det inte särskilt krångligt med migrations- och skatteregler, men ska […]

Bo och jobba i Storbritannien efter Brexit

Brexit 2016 skedde en politisk händelse som fick hela världen att hålla andan och vända blickarna mot de brittiska öarna. Ingen undgick nyheten som delade människor i två läger, och som skapade diskussioner världen över. Inte minst den brittiska befolkningen delades i två tydliga sidor. Efter en tämligen jämn folkomröstning beslutades att nationen skulle kliva […]

Bo och jobba på västkusten i USA

Många svenskar har en dröm om att åka till den amerikanska västkusten och bo där under en längre tid. Med berömda städer som Los Angeles och San Francisco i området har Kalifornien, liksom västkusten i övrigt, en dragningskraft som få andra områden i världen kan mäta sig med. Här är levnadsstandarden hög och möjligheterna oändliga […]

Bo och jobba i Tyskland

Tyskland är ett land som ligger Sverige nära både språkmässigt och kulturellt. Här finns också handelsrelationer som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som har gjort Tyskland till en populär destination för svenskar under åratal. Med sin ställning som ekonomisk stormakt i Europa finns det en stark arbetsmarknad i Tyskland som gör att svenskar […]