Arbeta inom kundtjänst utomlands

Det har varit svårt att missa den flytt som kundtjänster har gjort det senaste decenniet. Ett efter ett, och på senare tid många på en gång, har svenska företag börjat flytta sina kundtjänster utomlands – billigare lokalhyror och andra krav på arbetskraft är bidragande faktorer. De är dock fortfarande inriktade på en svensk marknad, och de här två sakerna – utlandsflytten och de svenska kunderna – skapar en perfekt möjlighet för svenskspråkiga, ressugna, arbetssökande. Den som vill resa, men ändå inte tömma kassorna helt, har antagligen funderat på möjligheten att jobba under tiden. Att arbeta på ett callcenter kräver lite av den som söker jobbet – ett stort engagemang först och främst – men är i många avseenden ett perfekt jobb just för unga, som ännu inte rotat sig i livet.

För många är det inte kundtjänstjobbet i sig som lockar, utan upplevelsen i att få bo och arbeta utomlands. Tillvaron är inte alltid den mest glamorösa, men boende är ofta billigt, och man får uppleva äventyret i att slå sig ned utomlands och bygga upp en ny vardag i en ny kultur. Att man dessutom kan ha en inkomst och något att fylla sina vardagar med, något som senare kan öppna dörrar till nya jobb, lockar mer än backpacking eller tågluffning för somliga.

Arbetsuppgifter

Att få ett jobb på kundtjänst utomlands är enklare än många tänker sig. Efterfrågan på arbetskraft är stor, och ofta har man inga krav på utbildning eller tidigare erfarenhet, eftersom man ändå utbildar alla som ansluter sig till teamet. Varje kundtjänst bygger på samma grundprinciper, men för att kunna sätta sig in i företagets verksamhet och kundernas behov krävs någon slags grund att stå på. De första dagarna eller veckorna brukar således bestå utav att lära sig jobbet och hur man svarar bäst på frågorna kunderna kan tänkas ha.

Som kundtjänstarbetare har man till uppgift att vara kundens kontakt med företaget. Man svarar på frågor och hjälper kunden att förstå varorna eller tjänsten. Om ens egna kunskaper inte räcker till är man knutpunkten som dirigerar samtal till olika avdelningar. Ibland kan det vara man själv som står för frågorna till kunden, när det rör sig om marknadsundersökningar eller annat företaget behöver veta. Beställningar, betalningar och reklamationer går också genom kundtjänst, och det gäller att kunna sälja in företagets varor eller tjänster, inte bara genom att tala väl om dem, men genom att ge kunden ett gott intryck av dem som jobbar där. Utomlands är det inte ovanligt att kundtjänstarbete och försäljningsjobb är kombinerade, så att man dessutom ringer upp folk för att undersöka möjligheten att sälja produkter och tjänster till dem.

Den som arbetar inom kundtjänst utomlands har två möjligheter – antingen arbetar man mot Sverige eller mot ett annat land. Oavsett vilket så är arbetsuppgifterna mycket lika varandra, och det är främst språket som skiljer.

Arbetstider och lönevillkor

Ett jobb i kundtjänst är allt som oftast inte ett nio-till-fem-jobb. De flesta företag har kunder som själva jobbar på kontorstid, och som har tid att ringa och ställa frågor först när de kommer hem, och därför måste kundtjänsten vara öppen mer flexibla tider än bara kontorstider. Ett företag som kan erbjuda dygnet-runt-service är i kundens ögon ett behjälpligt företag. För de anställda brukar det betyda att man delar upp dygnet mellan sig, så obekväma arbetstider kan förekomma. Ofta är man anställd på heltid, och vilka klockslag man är i tjänst kan variera.

Lönen är sällan särskilt hög med svenska mått mätt, men eftersom man ofta bor och lever billigare än i Sverige kan det bli en del pengar på sparkontot i alla fall. Inom Sverige ligger medianlönen för en kundtjänstarbetare runt 17 000 kronor i månaden, och utomlands kan det sjunka ned till 12 000 kronor.

Däremot lönar sig ofta hårt arbete inom kundtjänstindustrin. Den som är ihärdig i sitt arbete, alltid ligger i och blir duktig på att sälja in just det företagets produkter och tjänster över telefon har möjlighet att påverka sin lön positivt. Hos många företag får man provision, det vill säga lön som baserar sig på hur bra man gör ifrån sig. Det kan handla om ett visst belopp per ny kund, en procent av vinsten på en såld tjänst eller någon annan prestationsbaserad belöning. Många av de kundtjänstjobb som kombinerar kundtjänst och försäljning är även de som ger provisionslön. Somliga erbjuder både en fast grundlön och provision.

Karriärmöjligheter

Kundtjänstanställning sägs ibland vara ett av de tuffaste jobben ”vanligt folk” kan ha. Långa dagar, prestationsbaserade löner och den ständiga sociala kontakten upplevs som påfrestande för många, men den som en gång haft ett jobb inom kundtjänst kommer aldrig ha svårighet att få ett nytt. Många som söker personal till sin kundtjänst, både i Sverige och utomlands, ser gärna att folk som redan har erfarenhet av arbetssättet söker. En anställning på ett callcenter utan krav på erfarenhet kan leda till jobb på ett företag som kräver viss vana, vilket i sin tur kan leda till jobb på större och mer prestigefyllda arbetsplatser.

Även om man inte är intresserad av att jobba vidare inom industrin är det en av de bästa saker man kan ha på sitt CV som ung och nyutbildad. Det visar potentiella arbetsgivare att man klarar av påfrestande jobb, att man kan hantera krångliga situationer och att man, om man har varit utomlands, är nyfiken och öppen för nya omständigheter.

Sammanfattning

Det finns gott om kundtjänster utomlands, så kallade callcenters, som söker arbetskraft. Erfarenhet är oftast inte ett krav, utan man blir utbildad på plats. Som kundtjänstanställd blir man länken mellan kunden och företaget, svarar på frågor och hjälper till med allt från installation till reklamation. Det kan även vara säljuppgifter involverade, där man ringer upp potentiella kunder för att försöka sälja in arbetsgivarens produkter och tjänster.

Arbetsbelastningen kan tidvis vara hög och tiderna oregelbundna, men det finns goda möjligheter till provision, det vill säga att få betalt efter hur bra man gör ifrån sig. Efter att arbetsperioden är avslutad är det lättare att få jobb på andra företag som söker kundtjänstpersonal, eftersom man redan har erfarenhet och vana.