april 2017

Bo och jobba på Gibraltar

Gibraltar är ett brittiskt territorium som ligger på den Iberiska halvön i sydvästra Europa. Med sin blygsamma befolkningsmängd på cirka 30 000 invånare kan det till en början kännas som att flytta till en stad och inte ett land. Men...

Bo och jobba i Östeuropa

Går man bakåt i tiden så kantades många av de Östeuropeiska länderna av problem av olika slag, bland annat ekonomiska och människorättsliga. Levnadsstandarden för många invånare var låg och skapade sämre förutsättningar än vad befolkningen i mer välställda länder hade. Historien...

Arbeta inom kundtjänst utomlands

Det har varit svårt att missa den flytt som kundtjänster har gjort det senaste decenniet. Ett efter ett, och på senare tid många på en gång, har svenska företag börjat flytta sina kundtjänster utomlands – billigare lokalhyror och andra...