Bo och jobba i Spanien

Bo och jobba i Spanien

Sol, strand, alltid fint väder, glada människor, god mat och avkoppling – det är den allmänna uppfattningen om Spanien. Men vad händer om det sydeuropeiska landet inte enbart är en semesterdestination? Vad händer om Spanien blir ditt nya hemland?

Uppehållstillstånd i Spanien

Lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG), som trädde i kraft den 1 januari 2005, tillåter EU-medborgare att bo och arbeta i Spanien.

SpanienSom icke-arbetande europeisk medborgare måste du visa att du har tillräckliga resurser för att kunna försörja dig samt adekvat sjukförsäkring. Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. För vistelser på mer tre månader krävs att du registrerar dig.

Göra karriär i Spanien

I Spanien, liksom i många andra europeiska länder, finns det brist på kvalificerad arbetskraft. Det beror delvis på svagheterna i det spanska utbildningssystemet, vilket ofta leder till dåliga språkkunskaper i främmande språk. Dessutom är majoriteten av alla spanska företag aktiva inom tjänstesektorn, som trots alla kriser försöker att etablera sig internationellt.

Specialist inom tjänstesektorn

Därför är det naturligtvis en fördel att vara högkvalificerad specialist inom denna sektor. Enbart kunskap räcker dock inte, eftersom företag som arbetar internationellt med handel och tjänster kräver mycket goda kunskaper i främmande språk.

Företag som arbetar med internationellt utbyte inkluderar internationella advokatbyråer, liksom andra företag specialiserade inom juridiska områden, exempelvis skattetjänster. I dessa tider med ökande globalisering råder det naturligt nog stor efterfrågan på finansanalytiker med god kunskap om den internationella valutamarknaden.

Många internationella företag är i allmänhet öppna för att anställa personer från andra länder.

Arbetsmarknaden för svenska arbetstagare inom turistsektorn är särskilt lovande, eftersom en stor andel turister i Spanien kommer från de nordiska länderna.

Livsmedelsindustri och jordbruk

Det spanska jordbruket har extrem arbetskraftsbrist. Följaktligen är yrken som jordbruksmaskintekniker, växtskyddsmän och andra kvalificerade yrkeskategorier inom jordbruk efterfrågade (till exempel skördearbetare).

Inom livsmedelsindustrin finns det en särskilt stor efterfrågan av personal inom frukt och grönt.

Vetenskapliga/tekniska sektorn

I synnerhet eftersträvas tekniskt kunniga IT-proffs (IT-experter, programmerare, telekom-arbetare, grafiska designers, controllers etc.) inom denna breda sektor. Denna innefattar även tjänster inom miljöskydd och återvinning, samt inom marknadsföring och forskning.

Hantverk och egenföretagande

Även de som är begåvade med ett hantverkskunnande och har en fullgjord yrkesutbildning kan snabbt hitta det de söker i Spanien, eftersom det finns relativt få hinder för egenföretagande i Spanien.

Personer som vill bli egenföretagare i ett annat yrke har även de en god chans, då hela 8 % av de spanska företagen är småföretag.

Utbildningssystemet

Det spanska utbildningssystemet innebär obligatorisk skolgång upp till 16 års ålder. Skolgången är uppdelad i tre delar: ”Educación primaria” (motsvarande låg- och mellanstadiet) som omfattar sex år, ”Educación Secundaria Obligatoria” (ESO, motsvarande högstadiet), samt en högre tvåårig utbildning för att erhålla ”Bachillerato” (en gymnasieexamen). Det går också att söka en yrkesutbildning (”Ciclo formativo”) efter det att man slutfört ESO (högstadiet).

På högskolenivå har de flesta spanska universiteten nu antagit bachelor-/mastersystemet. Bolognareformen är emellertid ännu inte helt genomförd, och vissa universitet använder sig fortfarande av det fyraåriga ”Grado-” och ”Postgrado”-systemet, vilket innehåller ett enda examensprogram.

På spanska universitet måste man vanligtvis betala en studieavgift på cirka 800 till 1 000 euro per termin. Privata universitet kan ta ut betydligt högre avgifter.

Leva och bo

En av de främsta prioriteringarna innan du emigrerar till Spanien bör vara att hitta boende. Särskilt om du vill åka till stora städer som Madrid eller Barcelona, där det råder extrem bostadsbrist. De höga hyrorna, som i exempelvis Madrid kan uppgå till betydligt mer än 500 euro för en tvårumslägenhet i utkanten av staden, kan upplevas chockartade.

Vill du däremot köpa ett hus kan du se fram emot mycket lägre priser, särskilt i Costa Blanca i sydöstra delen av landet, där bostadsutbudet är mycket stort och priserna lägre.

Att söka boende är något du bör göra på plats eftersom spanska hyresvärdar lägger stor vikt vid personliga möten. De anses vara både öppna och mycket gästvänliga.

Bostadssajterna Fotocasa, Mastermas och Tucasa kan hjälpa dig hitta en lägenhet.

Samhälle

Spanjorerna anses allmänt som ett mycket öppet och gästvänligt folk. Nästan ingenting är viktigare än den egna vänkretsen och de sociala kontakterna (enchufes). Den tid som spenderas i den egna familjekretsen är en väl integrerad del av dagen, och inkluderar besök på barer och diskotek, samt utflykter och att äta och dricka tillsammans.

Även som utlänning eller nykomling ingår du vanligtvis i vänskapskretsen. Spanjorerna anses också vara mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig övervinna språkliga och/eller byråkratiska barriärer och hinder.

Även den äldre generationen spanjorer är ofta mycket vänliga och kosmopolitiska, även om många av dem har haft en konservativ uppfostran under Francodiktaturen.

Svenskar i Spanien

Spanien är ett populärt land för svenskar att bosätta sig i. Faktum är att det beräknas finnas över 90 000 svenskar bosatta i landet. En del av dem bor och arbetar i storstäderna, men en majoritet finns på solkusten. Där väljer många svenskar att sätta ned sina bopålar för att njuta av klimatet och det spanska köket. Därför finns det goda möjligheter att få kontakt med andra svenskar om du vill fira svenska högtider eller bara få råd och tips om hur du bäst kommer in i det spanska samhället. Vill du komma i kontakt med andra svenskar i Spanien är det enklaste sättet att gå med i en av de många grupper som startats på Facebook. Den övergripande är ”Svenskar i Spanien”  men det finns också svenskgrupper för de större orterna om du vill ha kontakt med någon som bor på samma ort som du.

Spanien